Termenii si condițiile de mai jos se refera la navigarea sau înscrierile efectuate pe site-ul www.academiaregeneration.ro si participarea la cursurile si evenimentele organizate de SC TU EȘTI CREATORUL SRL.

Pentru a avea toate informațiile legate de condițiile înscrierii si participării la cursurile de consilere sistemică, vă rugam sa citiți cu atenție cele de mai jos. In cazul in care aveți întrebări sau nelămuriri, va rugam să ne contactati pe adresa de email contact@ancamaftei.ro.

a) Va vom notifica cu orice schimbare intervenita in Condițiile de utilizare prin afișarea pe site. Modificările astfel făcute sunt socotite a fi acceptate de către utilizator daca acesta continua sa folosească serviciul după afișarea lor pe site, in secțiunea Termeni si Condiții.

b) Utilizarea de către dvs. a, serviciilor si site-ului www.academiaregeneration.ro este guvernata de termenii prezentului document, excluzând însă alte servicii si termeni acceptați prin semnarea unor documente suplimentare.

c) Cu excepția unor înțelegeri contrare încheiate in scris cu Tu Ești Creatorul SRL contractul dvs. cu Tu Ești Creatorul SRL va include întotdeauna, cel puțin Termenii si Condițiile prevăzute in acest document. Acestea sunt denumite in continuare „Termeni si Condiții”.

Tu Ești Creatorul SRL este societate cu răspundere limitata înregistrata in Romania, având sediul in social in Oraș Otopeni, Str. Ciprian Porumbescu nr. 11B, Tarla 11, Parcela 241, Lor nr 1/7/1, Lot 6, C1- Corp C5, județ Iflov, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J23/3637/06.06.2022, identificata prin cod unic de înregistrare 46252332.

Utilizarea de către dvs a informațiilor si cursurilor de pe site-ul www.academiaregeneration.ro (denumite in acest document in mod colectiv „Serviciile” si excluzând orice alte servicii care va sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernata de termenii si condițiile prezentului document.

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului și condițiile de achiziţionare a produselor comercializate prin intermediul acestui Website (denumiți în continuare “Termeni și Condiții“). Acești Termeni și Condiții cuprind drepturile și obligațiile părților care decurg din sau sunt în legătură cu contractul de curs (denumit în continuare “Contract Academia ReGeneration“) încheiat între Vânzător și un cumpărător individual prin intermediul web-site-ului Vânzătorului.

Relațiile juridice dintre Vânzător și Cumpărător care nu sunt în mod expres stipulate în acești Termeni și Condiții sunt guvernate de prevederile în vigoare ale art.1650 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor și legislația aferentă, cu modificările și completările ulterioare.

Termeni și Condiții Generale

Prezenții Termeni și Condiții sunt parte integrantă din Contractul Academia ReGeneration încheiat între Cumpărător și Vânzător și cuprinde drepturile și obligațiile mutuale ale părților (așa cum este definit mai jos).

Prin încheierea Contractului Academia RrGeneration, Cumpărătorul (cursantul IE) convine și este de acord cu prezenții Termeni și Condiții, în integralitatea acestora.

Cu excepția prevederilor contrare cuprinse în Contractul Academia ReGeneration sau în anexele acestuia, sau a anumitor prevederi cuprinse în acești Termeni și Condiții invalidate în mod expres sau modificate de Contractul Academia ReGeneration, sau cu excepția oricărui alt acord contrar dintre Vânzător și Cumpărător, prezenții Termeni și Condiții se vor aplica oricăror relații contractuale dintre părțile contractante.

Prin accesarea și utilizarea web-site-ului www.academiaregeneration.ro , Cumpărătorul confirmă că este major sau că a primit permisiunea părinților și că are capacitatea juridică de a încheia un contract și de a plasa ulterior o comandă pe Website.

Program Academia ReGeneration: program de dezvoltare personala, conceput si organizat către Tu Ești Creatorul SRL.

Training: program special referitor la dezvoltarea abilitaților si cunoștințelor individuale necesare îndeplinirii mai eficace a unor sarcini sau a procesului de evoluție personala, care se finalizează cu obținerea unui certificat de absolvire oferit de Furnizorul Programului.

Furnizor Program: Prestatorul de servicii, denumit in continuare si Furnizor de formare, care asigura organizarea si livrarea programului Academia ReGeneration.

Cursant: beneficiar al programului Academia ReGeneration (persoana fizica sau juridica).

Diplomă de participare: Document care atesta participarea la programul Academia ReGeneration si finalizarea acestuia.

Denumirea Comerciala a Programului: reprezintă numele simplificat al denumirii oficiale a cursului, folosit in scopuri comerciale pentru o înțelegere si identificare mai ușoara de către un cursant sau potențial cursant.
Durata Cursului: interval de timp in care desfășoară un Programul Academia ReGeneration.

Durata Contractului: Contractul intra in vigoare la data completării formularului de înscriere si achitarea contravalorii cursului, producând efecte pana la îndeplinirea integrala a tuturor obligațiilor contractuale.

Program de Curs: Plan de activitate in care sunt stabilite (in ordinea desfășurării lor) etapele propuse pentru o perioada data, numărul ședințelor de curs (săptămânale, lunare, anuale), dar si intervalul orar, zilele de desfășurare sau locația.
Data Estimata: Este data estimativa de începere a Programului Academia ReGeenaration.

Data exacta de începere a cursului este stabilita si comunicata in mod final către Cursant in momentul in care este atins numărul minim de participanți, stabilit de către Furnizor, pentru a putea fi posibila demararea cursului.
Data de Începere: Este data oficiala de începere a programului Academia ReGeneration.

Data de începere va fi comunicata celor INSCRISI, într-o anumita grupa orice mijloc de comunicare, in cel mai scurt timp de la stabilirea acesteia, cu minimum o săptămâna înainte de începerea programului.

Condiții Minime de Acces: se refera la criterii minime ce trebuie îndeplinite pentru a putea participa la curs.

LOCATIA de desfășurare a prorgamului Academia ReGeneration: programul Academia ReGeneration se va desfășura on-line pe platforma menționata in contract.

Training ONLINE: Training-urile societății TU Ești Creatorul SRL ce se desfășoară ONLINE. In cazul trainingurilor Online, pentru participare sunt necesare:

Laptop/PC, conectat la internet
Webcam si Microfon funcțional
Aplicația Zoom instalata ( https://zoom.us/ )

Înscrieri si Modalitatea de Înscriere Online

Cursantul se va putea înscrie în program utilizând interfața site-ului www.academiaregeneration.ro.
Cursantul primește informații complete despre cursul la care s-a inscris precum si despre modulele urmatoare in urma accesarii paginii web “Programează o întâlnire” si completând câmpurile obligatorii. Daca a completat o adresa de email valida, cursantul va primi AUTOMAT (pe adresa de email introdusa) informații despre programarea unei ședințe de consultanță gratuiră în care se vor stabili detaliile înscrierii sale în program. Apăsând pe butonul “TRIMITE” Cursantul va fi înscris in sistemul informatic intern de gestiune a cursantilor si a cursurilor si va primi e-mail-uri, mesaje sms, respectiv apeluri telefonice informative.

Pentru efectuarea unei înscrieri valide, cursantul va trebui sa furnizeze anumite date personale pe care trebuie sa le completeze in câmpurile Formularului de Înscriere ONLINE, dar si sa accepte Condițiile de Participare.

Rezervarea si garantarea locului in cadrul unei grupe, se realizează in momentul achitării contravalorii programului Academia ReGeneration, sau a unie rate prin transmiterea dovezii platii la adresa de email a consultantului programului Academia ReGeneration. Doar in acel moment înscrierea se considera finalizata.

Societatea Tu Ești Creatorul SRL are dreptul de a modifica fara vreo notificare prealabila datele de desfășurare a programului de curs sau de training, trainerul precum si locația de desfășurare, in cazul in care acest lucru este impus de motive obiective.

Durata Contractului

Contractul intra in vigoare la data completării formularului de înscriere si achitarea contravalorii cursului, producând efecte pana la îndeplinirea integrala a tuturor obligațiilor contractuale.

Prețul si Modalități de Plata

Costul programului Academia ReGeneration: Reprezinta prețul total al serviciilor prestate de către SC Tu Ești Creatorul SRL.
Toate preturile afișate pe site sunt in EUR.

Valoarea TVA este 0 (zero).
Prețul exprimat este per Cursant.
Costul programului, precum si modalitățile de plata pot fi oricand modificate.

Modalități de Plata:

Plata contravalorii cursului: Se poate realiza prin transfer bancar sau cu cardul de credit via stripe. In urma platii este necesar sa trimiteți dovada de plata pe e-mail la adresa consultantului cu care ați susținut ședința la momentul înscrierii.

Protecția Datelor Personale si Politica de Confidențialitate:
In cadrul acestui capitol veti afla de ce si când va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile in care le putem divulga altora, cum le stocam în condiții de siguranța si care sunt drepturile dumneavoastră in legătura cu o asemenea prelucrare conform legii.

SC Tu Ești Creatorul SRL, societate cu răspundere limitata înregistrata in Romania, având sediul in social in Oraș Otopeni, Str. Ciprian Porumbescu nr. 11B, Tarla 11, Parcela 241, Lor nr 1/7/1, Lot 6, C1- Corp C5, județ Iflov, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J23/3637/06.06.2022, cod unic de înregistrare 46252332, respecta dreptul la protectia datelor cu caracter personal si considera ca detinerea si prelucrarea acestor date trebuie sa fie efectuata in deplina concordanta cu prevederile legale Regulamentului UE nr. 679/2016, de aplicabilitate generală și Directiva UE nr. 680/2016.

Prin prezenta va aducem la cunostinta modul in care vom utiliza aceste date in conformitate cu legea.

Scopul prelucrarii datelor personale

Datele personale furnizate de dumneavoastra se vor utiliza in scopul participarii dvs. la cursurile Academiei ReGeneration, activitati de informare, de promovare si alte activitati de acest gen, organizate de societate .

Categorii de date personale privitoare la dumneavoastra prelucrate:

Pentru inscrierea si participarea la activitatile mentionate mai sus, sunteti rugat/a sa completati formularele de inscriere/participare, cu urmatoarele date dupa caz: nume si prenume, locul si data nasterii, adresa de domiciliu/resedinta, serie si numar act de identitate, , adresa, e-mail, telefon mobil.

Este posibil sa fiti fotografiat sau pot fi realizate materiale video in cadrul evenimentelor defasurate catre societate, materiale care pot fi utilizate ulterior pentru promovarea serviciilor noastre.

Datele vor fi colectate prin efectuarea de copii ala documentelor care le contin, sau transmiterea de catre persoana vizata pe suport informatic.

Destinatarii datelor personale privitoare la dumneavoastra:
Informatiile furnizate de dumneavoastra vor fi utilizate pentru buna desfasurare a activitatilor societati. In acest sens, pot avea acces la aceste date angajati, colaboratori sau alte persoane juridice cu care avem raport de colaborare juridic/contract.

In acest sens SC Tu Ești Creatorul SRL, societate cu răspundere limitata înregistrata in Romania, Oraș Otopeni, Str. Ciprian Porumbescu nr. 11B, Tarla 11, Parcela 241, Lor nr 1/7/1, Lot 6, C1- Corp C5, județ Iflov, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J23/3637/06.06.2022, cod unic de înregistrare 46252332, respecta dreptul la protectia datelor cu caracter personal si se obliga sa asigure constant un nivel un corespunzator de protectie a datelor cu caracter personal, respectand prevederile legale precum si masurile de securitate aplicabile.

Securitatea datelor personale privitoare la dumneavoastra:

SC Tu Ești Creatorul SRL, societate cu răspundere limitata înregistrata in Romania, Oraș Otopeni, Str. Ciprian Porumbescu nr. 11B, Tarla 11, Parcela 241, Lor nr 1/7/1, Lot 6, C1- Corp C5, județ Iflov, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J23/3637/06.06.2022, cod unic de înregistrare 46252332, va asigura masuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor furnizate de dumneavoastra impotriva accesului neautorizat, distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii sau dezvaluirii, precum si impotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.679/27 aprilie 2016 si a Legii nr.677/2001, Regulamentul UE 2016/679

Beneficiarii serviciilor oferite de catre Societatea noastra vor avea urmatoarele drepturi:

– dreptul de acces la date (de a obtine de la SC Tu Ești Creatorul SRL, societate cu răspundere limitata înregistrata in Romania, Oraș Otopeni, Str. Ciprian Porumbescu nr. 11B, Tarla 11, Parcela 241, Lor nr 1/7/1, Lot 6, C1- Corp C5, județ Iflov, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J23/3637/06.06.2022, cod unic de înregistrare 46252332,

– dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate in alt scop decat cele mentionate in prezentul formular.

– dreptul de a va adresa justitiei daca apreciati ca drepturile dumneavoastra nu sunt respectate, etc.

Pentru exercitarea oricaruia din drepturile dumneavoastra mai sus indicate va rugam sa va adresati cu o cerere scrisa, datata si semnata la SC Tu Ești Creatorul SRL pe email la adresa contact@ancamaftei.ro.

Proprietatea intelectuala
Conținutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea Societății SC Tu Ești Creatorul SRL, iar informațiile respective pot fi sub incidenta legilor interne sau internaționale de protecție a proprietății intelectuale.

Toate drepturile referitoare la proprietatea intelectuala sunt rezervate. Protecția se exercita asupra textelor, imaginilor si fotografiilor, precum si asupra altor elemente protejate de drepturi de autor.

Nu aveți voie (si nici nu puteți sa permiteți nimănui altcuiva) sa copiați, sa modificați, sa creați derivații, sa efectuați activități de reverse engineering, sa decompilați sau sa încercați in orice alt mod sa extrageți codul sursa al site-ului www.academiaregeneration.ro

Utilizarea site-ului www. academiaregeneration.ro

Orice vizitator/utilizator al acestui site poate vizita, copia, tipări ori distribui informații si documente publicate de SC Tu Ești Creatorul prin intermediul acestui site, cu condiția sa fie pentru uz personal; sa nu facă obiectul unei activități comerciale, sa fie pentru scopuri informative, sa menționeze obligatoriu sursa SC Tu Ești Creatorul SRL (www.acaedmiaregeneration.ro ), indiferent de modul de utilizare.

Vizitatorul/Utilizatorul înțelege si este de acord sa folosească site-ul www.academiaregeneration.ro numai in scopuri legale.

Vizitatorul/Utilizatorul se obliga sa folosească acest site fără a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site.

Vizitatorul/Utilizatorul se obliga, de asemenea, sa nu folosească si sa nu permită vreunui terț sa folosească acest site pentru a primi sau transmite materiale care contravin oricărei legi sau dispoziții legale in vigoare, de natura obscena, amenințătoare, agresiva, defăimătoare.

Sunteți de acord sa nu accesați (sau sa nu încercați sa accesați) nici unul dintre Servicii prin alte mijloace decât interfața oferita de SC Tu Ești Creatorul SRL, cu excepția cazului in care vi s-a permis in mod specific sa faceți acest lucru in cadrul unui contract separat cu SC Tu Ești Creatorul SRL.

Cu excepția cazului in care vi se permite expres acest lucru in cadrul unui contract separat cu SC Tu Ești Creatorul SRL, sunteți de acord sa nu reproduceți, sa nu duplicați, sa nu copiați, sa nu vindeți, sa nu comercializați sau sa nu revindeți Serviciile oferite in nici un scop.

Sunteți de acord ca sunteți singurul responsabil (iar SC Tu Ești Creatorul SRL nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terți) pentru orice încălcare a obligațiilor dvs. prevăzute in Termeni si Condiții si pentru orice consecințe (inclusiv orice pierderi sau prejudicii pe care le poate suferi SC Tu Ești Creatorul SRL care pot apărea in urma unei asemenea încălcări.

SC Tu Ești Creatorul SRL încearcă sa mențină informațiile de pe acest site cat mai corecte, complete si actuale. Totuși, SC Tu Ești Creatorul SRL nu își asuma in niciun fel răspunderea pentru eventualele elemente inadecvate legate de descrierea serviciilor, documentelor si alte caracteristici de orice natura ale serviciilor de pe site-ul www.academiaregeneration.ro.

SC Tu Ești Creatorul SRL nu își asuma răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materiala, financiara, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site-ul www.academiaregeneration.ro sau a nefuncționării sau functionarii necorespunzătoare a acestui site. Plata tuturor cheltuielilor adiționale legate de folosirea site-ului https://www.academiaregeneration.ro (inclusiv servicii telefonice si/sau Internet) intra in sarcina Vizitatorului/Utilizatorului.

Ați luat cunoștința de faptul ca toate informațiile (cum ar fi fișiere de date, text scris, aplicații software, muzica, fișiere audio sau alte sunete, fotografii, filme sau alte imagini) la care aveți acces ca fiind parte din Servicii sau prin utilizarea Serviciilor sunt doar răspunderea persoanei de la care origineaza conținutul respectiv.

Sunteți de acord ca sunteți singura persoana responsabila, iar SC Tu Ești Creatorul SRL nu are nicio responsabilitate fata de dvs. sau fata de terți) pentru orice Conținut pe care îl creați, transmiteți sau postați atunci când utilizați Serviciile si pentru consecințele acțiunilor dvs. (inclusiv pentru orice pierdere sau prejudiciu pe care îl poate suferi SC Tu Ești Creatorul SRL.

Răspunderea parților

Niciuna dintre părți nu va fi responsabila pentru neîndeplinirea la timp sau îndeplinirea inadecvata, parțiala sau totala, a obligațiilor sale, daca o astfel de neîndeplinire la timp sau îndeplinire inadecvata a fost cauzata din motive de forța majora.

In cazul in care Beneficiarul nu continua sau nu finalizează programul Academia ReGeneration din motive imputabile acestuia, Beneficiarul nu are dreptul sa solicite restituirea sumelor achitate Furnizorului de program. Beneficiarul nu are dreptul sa solicite continuarea programului Academia ReGeneration într-o alta perioada decât cea stabilita, decât cu acordul expres al Furnizorului de program.

Furnizorul de progam răspunde pentru serviciile prestate in conformitate cu prezentul document.

In cazul in care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile din Condițiile specifice de desfășurare a programului, Furnizorul de program își rezerva dreptul, după caz, de a sancționa si a întrerupe participarea la program a Beneficiarului, păstrând suma achitata pana in acel moment de către acesta cu titlu de despăgubiri, notificând Beneficiarul.

In cazul in care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile de plata in condițiile si la termenele stabilite, Furnizorul de program își rezerva dreptul de a întrerupe participarea Beneficiarului la programul Academia ReGeneration, pana la achitarea integrala a sumelor restante la plata.

Forța majora

Forța majora exonerează de răspundere pârțile, in cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul document. Prin forța majora se înțelege un eveniment independent de voința parților, imprevizibil si insurmontabil, apărut după încheierea contractului si care împiedica pârțile sa execute total sau parțial obligațiile asumate.

Pe perioada forței majore invocate, toate termenele se suspenda.

Doar daca aceste împrejurări si consecințele lor durează mai mult de 6 (șase) luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe.

Soluționarea litigiilor

Părțile vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila a neînțelegerilor ce se pot ivi intre ele cu ocazia desfășurării relațiilor contractuale.

Daca rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, Pârțile se pot adresa instanței de judecata competente, potrivit legii.

Notificări

Orice notificare va fi adresata in scris la datele de contact prevăzute in partea introductiva.
Reclamații.

Soluționarea reclamațiilor:

Orice reclamație sau solicitare de informații va fi adresata de către Beneficiar in scris la datele de contact ale Furnizorului programului Academia ReGeneration.

Furnizorul programului va analiza reclamațiile sau solicitările supuse atenției de către Beneficiar, iar in cazul in care nemulțumirile

Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, Furnizorul de formare profesionala va depune toate eforturile necesare in vederea identificării unei soluții satisfăcătoare.

In cazul in care nemulțumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, daca aceasta situație nu este imputabila Beneficiarului, Furnizorul de program va proceda la remedierea serviciului in termen de maximum 15 zile din momentul când Furnizorul de program a constatat deficientele serviciului prestat.
Furnizorul de program va răspunde reclamațiilor sau solicitărilor primite in legătura cu serviciul prestat, intra-un termen ce nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora.

Dispoziții finale

Dispozițiile prezentului document se completează cu prevederile legale aplicabile in materie si cele ale Codului Civil. Termenii si Condițiile reprezintă un acord juridic dintre dvs si SC Tu Ești Creatorul SRL si guvernează utilizarea de către dvs a Serviciilor (însă cu excepția serviciilor pe care vi le oferă in cadrul unui contract scris separat), si înlocuiește complet orice aranjamente anterioare dintre dvs si SC Tu Ești Creatorul SRL in privința Serviciilor.

Sunteți de acord ca, daca SC Tu Ești Creatorul SRL nu exercita sau nu pune in aplicare un drept legal sau o compensație legala cuprins(a) in acești Termeni (sau de care beneficiază SC Tu Ești Creatorul SRL conform oricărei legislații aplicabile, acest lucru sa nu fie considerat ca o renunțare formala la drepturile SC Tu Ești Creatorul SRL si ca drepturile sau compensațiile respective vor fi in continuare la dispoziția SC Tu Ești Creatorul SRL. 

Daca orice instanța, cu jurisdicție de a lua hotărâri in acest caz, se pronunța in sensul ca una dintre prevederile acestor Termeni este nelegala, atunci prevederea respectiva va fi eliminata din cadrul Termenilor, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor. Restul prevederilor din Termeni vor rămâne in vigoare si vor produce efecte in continuare. Termenii si relația dvs cu SC Tu Ești Creatorul SRL prevăzută in acești Termeni, vor fi guvernate de legislația romana. Dvs si SC Tu Ești Creatorul SRL sunteți de acord sa va supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din Romania pentru soluționarea oricărei dispute juridice care poate apărea din acești Termeni. Cu toate acestea, sunteți de acord ca SC Tu Ești Creatorul SRL sa aibă dreptul de a solicita remedii bazate pe injoncțiuni (sau o forma echivalenta a unui demers juridic urgent) in orice jurisdicție.

Acceptarea Termenilor

Prin utilizarea efectiva a Serviciilor se considera ca ați citit, înțeles si acceptat prezenții Termeni si Condiții. Totodată, confirmați si acceptați faptul ca SC Tu Ești Creatorul SRL va considera utilizarea de către dvs a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor începând cu momentul respectiv.

Nu puteți utiliza Serviciile si nu puteți accepta Termenii daca nu aveți vârsta legal acceptabila pentru încheierea unui contract cu SC Tu Ești Creatorul SRL, sau sunteți o persoana căreia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislației din Romania.

SC Tu Ești Creatorul SRL poate modifica, revizui, îmbunătăți sau întrerupe furnizarea de informații sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fără a informa in prealabil in acest sens. SC Tu Ești Creatorul SRL își rezerva dreptul de a modifica – adaugă, șterge, completa, actualiza – in totalitate sau parțial acești Termeni si condiții fără un anunț prealabil. Aceste modificări intra in vigoare in momentul in care sunt publicate pe site-ul www.academiaregeneration.ro si se considera a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea in continuare a acestui site.

Obiectul Contractului

Obiectul contractului îl constituie reglementarea raporturilor dintre Prestator si Cursant – beneficiar al serviciilor educaţionale – program Academia ReGeneration – cu precizarea drepturilor şi a obligaţiilor părţilor semnatare în concordanţă cu legislaţia în vigoare;

Numărul de crsuri din cadrul programului sunt prevăzute în contractul încheiat cu SC Tu Ești Creatorul SRL.
Prestatorul acordă după absolvire şi promovarea examenului de la final diplomă de participare;

Drepturile si obligațiile Prestatorului

Elaborează planurile de învăţământ si practică în conformitate cu obiectivele programului de curs, astfel încât să asigure o pregătire corespunzătoare calitativ şi cantitativ la forma de învăţământ;

Urmărește modul în care Cursantul îşi respectă toate îndatoririle asumate prin prezentul contract;

Stabileşte condiţiile de înscriere la Cursuri si întreruperea Cursului;

Stabileşte modul de încasare şi termenele de achitare a taxelor de curs;

Drepturile si obligațiile Cursantului

A) Drepturi
Să solicite Lectorului, clarificarea problemelor din tematica programului ReGeneration;
Să participe la activitățile de practică desfăsurate în cadrul programului ReGeneration oferite de Prestator;

Cursantul are dreptul de a practica cele învățate conform prevederilor prezentului Contract în limitele si criteriile stabilite de către Prestator, care deține acordul detinatorului drepturilor de Autor a – Metoda ReGeneration – orice încălcare a prevederilor prezentului Contract, conform legilor în vigoare se va sancționa conform prevederilor în vigoare a incălcari Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Cursantul va aplica liber si de bună-credință cele învățate fară a aduce prejudicii de imagine Prestatorului sau Instituției.

Cursantul la finalizarea programului poate să aplice cele învățate la programul ReGeneration (în cadrul unei forme juridice legale);
Practicarea celor învățate de către Cursant ca liberă practică în cadru particular se va limita la aplicarea tehnicilor Metodei ReGeneration în cabinet particular;

Cursantul poate fi remunerat pentru serviciile de mai sus după cum va stabili acesta de cuviință, conform legislatiei in vigoare;
Prestatorul nu va pretinde o remunerație pentru cele de mai sus, în urma activitatilor desfasurate de către cursant în cabinetul particular;

B) Obligații
Să respecte reglementările adoptate de către conducerea Societății;
Să respecte normele de disciplină și etică spirituală exprimate în cadrul – Angajamentului Deontologic Anexa Nr. 1 la Contractul de Curs;
Să achite taxa de Curs în cuantumul, modul si la termenul stabilit de Prestator conform contractului de – Studii Inforenergetice –;
Fiecare plata realizata de catre cursant in contul Prestatorului – contravaloare a unui modul de curs – insemna implicit acceptarea Termenilor si Conditiilor care sunt parte integranta a prezentului Contract.

C) Limitele de aplicabilitate a celor învățate în cadrul programului Academia ReGeneration
Cursantul nu are dreptul de a Preda Cursurile programului Academia ReGeneration;
Cursantul nu are dreptul de a obtine foloase materiale prin comercializarea în orice forma a programului Academia ReGeneration;

Cursantul nu are dreptul să transmită Cursurile programului Academia ReGeneration pe cale media sau în mediul virtual;

Prestatorul nu va îngrădi dreptul la liberă practică a celor învățate de către Cursant atât timp cât Cursantul se va încadra si respecta termenii prezentului Contract, Contract care este în acord cu Legea Dreptului de Autor, Legea Brevetelor de Invenție OSIM si a Codului Civil în vigoare;

D) Sancțiuni;
Conform Legii nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Caracterul Confidenţial al Contractului

Nicio parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afară acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului sau cele prevazute de legislatia în vigoare;

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute, sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale;

Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea îndeplinirii contractului;

O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă, sau;

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau;

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia;
Nerespectarea caracterului confidenţial al contractului, atrage penalizări părţii în culpă, corespunzătoare mărimii daunelor aduse;

Acord de cedare drepturi de autor cu titlu gratuit

În calitate de Cedent, denumit în continuare în prezentul acord Cedent:

Având ca temei legal Legea nr.8/1996 – privind drepturile de autor si drepturile conexe, actualizată (ultima actualizare are în vedere inclusiv Legea 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă), precum si legislația romană în materie în vigoare, au convenit încheierea prezentului contract in următoarele condiții:

Autorul are calitatea de Cursant al Cesionarului, în cadrul programului Academia ReGeneration;
În virtutea calității menționate la alineatul precedent, Autorul realizează sau participă la realizarea diferitelor proiecte în cadrul activităților desfășurate de Cesionar, denumite în continuare în prezentul contract Cursuri si realizează studii de caz.

A) Obiectul prezentului Acord:

Îl reprezintă cesiunea de către Autor către Cesionar a tuturor drepturilor de autor cu privire la studiile de caz pe care le realizează sau la realizarea cărora îsi aduce aportul, inclusiv prin idei, inovații, schite, desene, programe de calculator, tehnici de promovare a programului Academia ReGeneration sau alte asemenea, considerându-se că lucrările s-au făcut la solicitarea Cesionarului în cadrul programului Academia ReGeneration si în baza Contractului cu SC Tu Ești Creatorul SRL – acestuia încheiat cu acesta, ca parte integrantă a Academiei ReGeneration si prin aceasta îi aparțin în totalitate;

Cesiunea drepturilor de autor este totală, exclusivă si definitivă în favoarea Cesionarului de la data realizării studiilor de caz sau de la data la care Autorul si-a adus contributia la realizarea lucrărilor, toate drepturile de autor trecând de la aceasta dată la Cesionar, acesta dobândind astfel calitatea de titular al drepturilor de autor;

Autorul nu va fi remunerat pentru cesiunea drepturilor de autor în baza prezentului contract;
Acesta înțelege si cedează dreptul de utilizare a acestora în cadrul Societății cu titlu gratuit.

De a utiliza studiile de caz în parte sau tot, în reviste, în reclame, în promovarea online, în viitoarele Teme din cadrul programului Academia ReGeneration.

În acest sens, aceste lucrări fac parte componentă, integrată a sistemului de învătăre permanentă și de evaluare a unui cursant în învățarea și însușirea acestui sistem.

Alte Prevederi

Prestatorul nu își asumă modalitatea si maniera în care Cursantul alege să aplice cele învățate ulterior, acesta este direct responasabil de modalitatea aplicarii celor învățate si a rezultatelor obtinute în nume personal;

Prestatorul se absolvă de orice prejudiciu ulterior adus de un cursant vreunei terțe persoane sau Instituții, în urma aplicarii celor învățate la programul Academia ReGeneration, Societatea apreciind că fiecare Cursant este unic si înțelege în propriul său mod, si aplică, manifestă liber cele învățate, conform capacititaților sale individuale si intelectuale;

Societatea nu autorizează niciun cursant să reprezinte Societatea sau să contracteze în numele său alte entități juridice sau persoane fizice în vederea oferirii serviciilor de consiliere;

Orice contractare a cursantului în timpul desfasurarii acestui contract încheiat cu SC Tu Ești Creatorul SRL ulterior, se va realiza de catre cursant exclusiv în nume propriu;

Cursantul poate realiza contractari în numele Societatii doar în baza unui acord scris între acesta si Societatea care are acordul detinatorului drepturilor de Autor al Cursurilor programului Academia ReGeneration, în limite si cadrul legal;

Societatea recomandă Cursanților să aplice cele învățate în cadrul programului Academia ReGeneration cu maximă resposabilitate si în acord cu prevederile legale si morale;

Denunțare contractului: Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe de judecată, în cazul în care vreuna dintre părţi:

Este declarată în stare de incapacitate de plăți sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract,

Fiecare dintre parți iși rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul contract cu un preaviz de 30 de zile;
Forța majoră exonerează de raspundere partea care o învocă, în condițiile dreptului comun în materie.